Home » 100 ขั้นตอนสู่การเลิกรา by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
100 ขั้นตอนสู่การเลิกรา ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

100 ขั้นตอนสู่การเลิกรา

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

Published February 14th 2012
ISBN :
Paperback
216 pages
Enter answer

 About the Book 

‘100 ขันตอน สูการเลิกรา’ How To ประหลาดโลก โดย แชมป – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล (เจาของเดียวกับ ‘100 ขันตอนสูความลมเหลว’)ซึงครังนีเขาจะมาเผยเคลดลับวิธีทำอยางไรใหความรักของพังทลายลงในพริบตาสำหรับบางคนการบอกรักมันงาย แตการบอกเลิกนีสิจะยากไปไหน ลองเอา How ToMore‘100 ขั้นตอน สู่การเลิกรา’ How To ประหลาดโลก โดย แชมป์ – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล (เจ้าของเดียวกับ ‘100 ขั้นตอนสู่ความล้มเหลว’)ซึ่งครั้งนี้เขาจะมาเผยเคล็ดลับวิธีทำอย่างไรให้ความรักของพังทลายลงในพริบตาสำหรับบางคนการบอกรักมันง่าย แต่การบอกเลิกนี่สิจะยากไปไหน ลองเอา How To นี้ไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าการเลิกรากัน มันง่ายยิ่งกว่าสอบ O-Net ซะอีก!แต่ทั้งหมดที่แชมป์เล่ามานั้น ไม่ใช่การชี้ทางสว่างในการพังทลายความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว (ของสาวสาว หนุ่มหนุ่มก็ได้)แต่มันคือ How To ที่มาเตือนสติคนเป็นแฟนกันให้ฉุกคิดว่าสิ่งที่คุณทำไปอยู่ทุกวันนี้นั้น มันคือหนทาสู่การเลิกราใช่หรือเปล่า?