Home » Futurolodzy: Stanis Aw LEM, Stephen Hawking, Bill Joy, Isaac Asimov, Marshall McLuhan, Robert Ettinger, Valerija Pride, Arthur C. Clarke, Francis Fukuyama, FM-2030, Max More, George Dvorsky, Alvin Toffler, Andriej Korotajew by Source Wikipedia
Futurolodzy: Stanis Aw LEM, Stephen Hawking, Bill Joy, Isaac Asimov, Marshall McLuhan, Robert Ettinger, Valerija Pride, Arthur C. Clarke, Francis Fukuyama, FM-2030, Max More, George Dvorsky, Alvin Toffler, Andriej Korotajew Source Wikipedia

Futurolodzy: Stanis Aw LEM, Stephen Hawking, Bill Joy, Isaac Asimov, Marshall McLuhan, Robert Ettinger, Valerija Pride, Arthur C. Clarke, Francis Fukuyama, FM-2030, Max More, George Dvorsky, Alvin Toffler, Andriej Korotajew

Source Wikipedia

Published September 12th 2013
ISBN : 9781230746500
Paperback
46 pages
Enter answer

 About the Book 

rod o: Wikipedia. Strony: 44. Rozdzia y: Stanis aw Lem, Stephen Hawking, Bill Joy, Isaac Asimov, Marshall McLuhan, Robert Ettinger, Valerija Pride, Arthur C. Clarke, Francis Fukuyama, FM-2030, Max More, George Dvorsky, Alvin Toffler, AndriejMorerod o: Wikipedia. Strony: 44. Rozdzia y: Stanis aw Lem, Stephen Hawking, Bill Joy, Isaac Asimov, Marshall McLuhan, Robert Ettinger, Valerija Pride, Arthur C. Clarke, Francis Fukuyama, FM-2030, Max More, George Dvorsky, Alvin Toffler, Andriej Korotajew, Konstantin Cio kowski, John Naisbitt, Michio Kaku, Samuel Butler, Hans Moravec, Dani a Miedwiediew, Buckminster Fuller, Raymond Kurzweil, Freeman Dyson, Robert Anton Wilson, Vernor Vinge, John Desmond Bernal, Niko aj Kardaszew, Niko aj Fiodorow, Jacque Fresco, Hugo de Garis, K. Eric Drexler. Fragment: Stanis aw Lem (ur. 12 wrze nia 1921 roku we Lwowie, zm. 27 marca 2006 roku w Krakowie) - polski pisarz, filozof i futurolog, przedstawiciel nurtu fantastyki naukowej. Jego tworczo porusza tematy takie jak rozwoj technologiczny, natura ludzka, mo liwo porozumienia si istot inteligentnych czy miejsce cz owieka we Wszech wiecie. Jego dzie a zawieraj odniesienia do stanu wspo czesnego spo ecze stwa, refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat, a tak e krytyk ustroju socjalistycznego. Jest najcz ciej t umaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie by najbardziej poczytnym nieangloj zycznym pisarzem SF. Jego ksi ki zosta y przet umaczone na 41 j zykow i osi gn y czny nak ad ponad 30 mln egzemplarzy. Wp yw Lema na wiatow literatur SF krytycy przyrownuj do wp ywu H. G. Wellsa czy Olafa Stapledona. Kamienica we Lwowie, w ktorej urodzi si i mieszka Stanis aw LemStanis aw Lem urodzi si 12 wrze nia 1921 roku w rodzinnym mieszkaniu przy ulicy Brajerowskiej 4 jako jedyne dziecko Samuela Lema (inna forma - Lehm), lwowskiego lekarza i Sabiny Woller (zm. 1979). Jego rodzice poznali si i zar czyli jeszcze przed I wojn wiatow, jednak lub odby si dopiero po jej zako czeniu, gdy Samuel Lem zosta powo any do s u by w armii austro-w gierskiej. Podczas wojny trafi do niewoli rosyjskiej, by wi ziony w twierdzy Przemy l, a...