Home » सात सक्कं त्रेचाळीस by Kiran Nagarkar
सात सक्कं त्रेचाळीस Kiran Nagarkar

सात सक्कं त्रेचाळीस

Kiran Nagarkar

Published
ISBN :
Paperback
232 pages
Enter answer

 About the Book 

लेखक किरण नगरकर यांची ही जळजळीत आणि बेधडक कादंबरी एक असवसथ अनुभव देते . माणूस आणि तयाचे जगणे केंदरसथानी असलेली आणि तयातील असहायता , नशवरता उलगडून दाखवीत देह व मनाचया अपरिहारय भोगाचे विखारी चटके देणारी ही कादंबरी वासतवाला थेट भिडते .ते सादर करणयाचेMoreलेखक किरण नगरकर यांची ही जळजळीत आणि बेधडक कादंबरी एक अस्वस्थ अनुभव देते . माणूस आणि त्याचे जगणे केंद्रस्थानी असलेली आणि त्यातील असहायता , नश्वरता उलगडून दाखवीत देह व मनाच्या अपरिहार्य भोगाचे विखारी चटके देणारी ही कादंबरी वास्तवाला थेट भिडते .ते सादर करण्याचे तंत्रही निराळे , स्तिमित करणारे , वेगळ्या विश्वात घेऊन जाणारे . भाषाही तशीच आपल्यावर थेट येऊन आदळते , चक्रावते , कधी ओळखीची कधी अनोळखी ! विनोद , कारूण्य , दुःख , भयानकता , मृत्यू , फोलपणा ... भावनांचा कल्लोळ उसळवत , विस्कटून टाकते . वेगळे अनुभवण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्वांनाच जिवंत अनुभव देणारी ही कादंबरी . (महाराष्ट्र टाइम्स वरून साभार)